fbpx

Aanbetaling/ Betaling/ Annulering

Alle services zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen tot het moment van bevestiging niet worden gegarandeerd. Houd er a.u.b. rekening mee dat alle voorwaarden van toepassing zijn.

Aanbetaling en Betaling

Op het moment van boeking is een niet terugbetaalbare aanbetaling van 30% vereist. Wordt een boeking gedaan binnen 30 dagen voorafgaand aan de begindatum van de vakantie, dan is op het moment van boeking het volledige bedrag vereist. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aanvang van de vakantie voldaan te worden, tenzij anders aangegeven. Mocht deze betaling niet worden ontvangen, dan behouden wij ons het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen. Daarbij zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Bij boeking hebben we de volledige gegevens van de klant nodig (namen zoals vermeld in een paspoort).

Al onze prijzen zijn in Britse ponden en, tenzij anders aangegeven, exclusief bankkosten en door derden berekende vergoedingen. Bij overmaken van de betaling in een vreemde valuta zijn we niet verantwoordelijk voor een afwijkende wisselkoers. Het mogelijke verschil tussen de prijs van de vakantie en het door ons ontvangen bedrag dient bij aankomst contant te worden betaald.

Alle betaalde bedragen gaan naar een trustrekening tot aan het moment van voltooiing van de vakantie. Hiermee wordt de klant financieel beschermd overeenkomstig de European Package Travel Regulations (Europese Richtlijn Pakketreizen 1992).

Toeslagen en opwaarderingen

Mocht u de accommodatiecategorie willen opwaarderen wanneer de tour eenmaal is begonnen, dan moet daarvoor een toeslag betaald worden. Opwaarderingen worden niet gegarandeerd.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige extra kosten in verband met verzoeken/aanspraken, zonder onze voorafgaande toestemming. Hieronder vallen veranderingen voor wat betreft accommodatie, taxi’s, eten en drinken, enz. Mocht er zich een probleem voordoen dat u niet zelf op kunt lossen, neem dan a.u.b. contact met ons op zodat we u kunnen helpen.

Wijzigingen

Wijzigingen door ons

We behouden ons het recht voor pakketten indien dat nodig mocht zijn te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen ‘aanzienlijk’ of ‘te verwaarlozen’ zijn. Met aanzienlijke wijzigingen worden onder meer toeslagen bedoeld van meer dan 10%, wijziging van het gebied van bestemming en/of accommodatie in een lagere categorie. Te verwaarlozen wijzigingen zijn alle andere veranderingen en die kunnen op elk willekeurig moment plaatsvinden. Dit kan onder meer het inruilen zijn van materiaal voor vergelijkbaar materiaal. We zullen echter trachten u van al dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen voor uw vertrek.

In het geval van aanzienlijke wijzigingen wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. U heeft vervolgens de keuze uit 4 alternatieven:

a) een regeling van vergelijkbare aard, categorie en prijs (in zoverre beschikbaar);
b) een regeling van een lagere categorie, waarbij het verschil in prijs wordt terugbetaald;
b) een duurdere regeling, waarbij het verschil in prijs door u wordt bijbetaald;
d) annulering en volledige terugbetaling.

Wijzigingen door uzelf

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een onderdeel van uw al bevestigde boeking, dan zullen we ons best doen aan uw wens tegemoet te komen. Het kan echter zijn dat het niet mogelijk blijkt. Voor wijzigingen is er een minimum toeslag van £15 plus andere uit de wijziging, in zoverre mogelijk, voortvloeiende kosten.

Annulering

Annulering door ons

We behouden ons het recht voor uw vakantie te annuleren en u annuleringskosten in rekening te brengen mocht u in gebreke blijven bij betaling op het moment dat die verschuldigd is.

We behouden ons eveneens het recht voor uw vakantie tot 60 dagen voor vertrek om welke willekeurige reden dan ook te annuleren. Daarna annuleren wij uw vakantie alleen dan wanneer het gaat om iets waarover wij zelf geen controle hebben. In dergelijke omstandigheden zullen wij u de keuze bieden tussen een alternatieve vakantie, indien beschikbaar, of volledige terugbetaling:

a) een regeling van vergelijkbare aard, categorie en prijs (in zoverre beschikbaar);
b) een regeling van een lagere categorie, waarbij het verschil in prijs wordt terugbetaald;
b) een duurdere regeling, waarbij het verschil in prijs door u wordt bijbetaald;
d) annulering en volledige terugbetaling.

Annulering door uzelf

Mocht u beslissen uw vakantie te annuleren dan dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Alle telefonische mededelingen dienen binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.

De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

Langer dan 60 dagen voor vertrek: verlies van aanbetaling.
21-30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag.
10-20 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag.
Minder dan 10 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag.We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van annuleringen.

We raden u dringend aan te zorgen voor een zo volledig mogelijke verzekering die u het betaalde bedrag in geval van annulering restitueert.

Enewsletter Aanmelde...

Ontvang als eerste alle Laatste Nieuws en Speciale Aanbiedingen...