fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aan trekken en wandelen langs het kustpad zijn risico’s verbonden. Alvorens te boeken en op vakantie te gaan dient u zich daarvan bewust te zijn en de risico’s te accepteren. Bepaalde delen van het kustpad kunnen afgelegen zijn, over hoge kliffen lopen en rotsachtig en soms glad zijn. Voorzichtigheid bij het wandelen is dus te allen tijde geboden.

Western Discoveries is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van het kustpad en we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel tijdens uw vakantie opgelopen letsel of geleden schade.

 

Inleiding

Lees deze boekingsvoorwaarden a.u.b. zorgvuldig door. Het zijn de algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen u (dat wil zeggen alle in een boeking genoemde personen) en Western Discoveries Limited (hierna genoemd ‘Western Discoveries’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

Wanneer u vragen heeft of de informatie niet duidelijk is, neem dan a.u.b. contact met ons op.

We zijn zowel een reisbureau als touroperator en treden dus op als tussenpersoon uit naam van de aanbieders. We brengen de verschillende onderdelen van de door ons georganiseerde vakanties onder in een pakket. Boekingen zijn daarom een rechtstreekse overeenkomst tussen u en de desbetreffende aanbieder en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van die aanbieder. We zijn niet aansprakelijk voor handelingen of verzuim van de aanbieder of diens tussenpersonen.

Deze overeenkomst is conform de Engelse wetgeving en valt onder de exclusieve jurisdictie van de gerechten in Engeland en Wales.

 

Nauwkeurigheid website

We doen ons best te zorgen voor nauwkeurige informatie op onze website en in onze brochure. Alle informatie en beschrijvingen zijn gebaseerd op de laatste informatie en worden te goeder trouw doorgegeven. Western Discoveries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in deze beschrijvingen.

Houd er a.u.b. rekening mee dat zich soms veranderingen voordoen waarop wij geen invloed hebben. We behouden ons het recht voor dienstverlening, prijzen en voorzieningen aan te passen. Wanneer mogelijk zullen we u echter voorafgaand aan uw vertrek op de hoogte stellen van bij ons bekende, aanzienlijke wijzigingen.

Boekingsvoorwaarden

Alle services zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen tot het moment van bevestiging niet worden gegarandeerd.

Op het moment van boeking is een niet terugbetaalbare aanbetaling van 30% vereist. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aanvang van de vakantie voldaan te worden, tenzij anders aangegeven. Mocht deze betaling niet worden ontvangen, dan behouden wij ons het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen. Daarbij zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Wordt een boeking gedaan binnen 30 dagen voorafgaand aan de begindatum van de vakantie, dan is op het moment van boeking het volledige bedrag vereist.

Bij boeking hebben we de volledige gegevens van de klant nodig (namen zoals vermeld in een paspoort).

Al onze prijzen zijn in Britse ponden en, tenzij anders aangegeven, exclusief bankkosten en door derden berekende vergoedingen. Bij overmaken van de betaling in een vreemde valuta zijn we niet verantwoordelijk voor een afwijkende wisselkoers. Het mogelijke verschil tussen de prijs van de vakantie en het door ons ontvangen bedrag dient bij aankomst contant te worden betaald.

 

Hoofdboeker en groepsboekingen

Voor boekingen wordt gebruik gemaakt van de naam van één persoon, naar wie wordt verwezen als de Hoofdboeker. Alle communicatie voor wat betreft de boekingen (inclusief e-mails) dient afkomstig te zijn van die persoon. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid alle relevante informatie over onder meer routes, transfers, kamers en accommodatie en boekingsvoorwaarden door te geven aan de leden van de groep. De Hoofdboeker is eveneens verantwoordelijk voor het regelen van de betalingen door de leden van de groep.

 

Toeslagen en opwaarderingen

Mocht u de accommodatiecategorie willen opwaarderen wanneer de tour eenmaal is begonnen, dan moet daarvoor een toeslag betaald worden. Opwaarderingen worden niet gegarandeerd.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige extra kosten in verband met verzoeken/aanspraken, zonder onze voorafgaande toestemming. Hieronder vallen veranderingen voor wat betreft accommodatie, taxi’s, eten en drinken, enz. Mocht er zich een probleem voordoen dat u niet zelf op kunt lossen, neem dan a.u.b. contact met ons op zodat we u kunnen helpen.

Wijzigingen
Wijzigingen door Western Discoveries

We behouden ons het recht voor pakketten indien dat nodig mocht zijn te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen ‘aanzienlijk’ of ‘te verwaarlozen’ zijn. Met aanzienlijke wijzigingen worden onder meer toeslagen bedoeld van meer dan 10%, wijziging van het gebied van bestemming en/of accommodatie in een lagere categorie. Te verwaarlozen wijzigingen zijn alle andere veranderingen en die kunnen op elk willekeurig moment plaatsvinden. Dit kan onder meer het inruilen zijn van materiaal voor vergelijkbaar materiaal. We zullen echter trachten u van al dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen voor uw vertrek.

In het geval van aanzienlijke wijzigingen wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. U heeft vervolgens de keuze uit 4 alternatieven:

a) een regeling van vergelijkbare aard, categorie en prijs (in zoverre beschikbaar);
b) een regeling van een lagere categorie, waarbij het verschil in prijs wordt terugbetaald;
b) een duurdere regeling, waarbij het verschil in prijs door u wordt bijbetaald;
d) annulering en volledige terugbetaling.

 

Wijzigingen door de aanbieder

Western Discoveries heeft geen rechtstreekse controle over de aanbieders. In het geval de aanbieder aanzienlijke veranderingen aanbrengt, zullen we proberen u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke veranderingen.

 

Wijzigingen ten gevolge van omstandigheden buiten onze invloed

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen of annuleringen die voortvloeien uit ongebruikelijke of niet te voorziene situaties waarop we geen invloed hebben. Hieronder vallen afsluiting van wegen, slecht weer, problemen met nationale parken of hotels en veiligheidsoverwegingen, technische problemen met vervoer, veranderingen vanwege gewijzigde vluchttijden of annulering van vluchten door een luchtvaartmaatschappij of de belangrijkste chartermaatschappij, wijziging van luchtvaartmaatschappij of type vliegtuig, stakingen, ziekte, oorlog, quarantaine, force majeure, politieke onrust, natuurrampen, overmacht, epidemieën of terroristische activiteiten.

Mocht zich een van de bovengenoemde omstandigheden voordoen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor alle extra gemaakte kosten. Het kan echter zijn dat, afhankelijk van de polisvoorwaarden, sommige daarvan door uw verzekering worden gedekt.

Wijzigingen door uzelf

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een onderdeel van uw al bevestigde boeking, dan zullen we ons best doen aan uw wens tegemoet te komen. Het kan echter zijn dat het niet mogelijk blijkt. Voor wijzigingen is er een minimum toeslag van £15 plus andere uit de wijziging, in zoverre mogelijk, voortvloeiende kosten.

 

Annulering
Annulering door ons

We behouden ons het recht voor uw vakantie te annuleren en u annuleringskosten in rekening te brengen mocht u in gebreke blijven bij betaling op het moment dat die verschuldigd is.

We behouden ons eveneens het recht voor uw vakantie tot 60 dagen voor vertrek om welke willekeurige reden dan ook te annuleren. Daarna annuleren wij uw vakantie alleen dan wanneer het gaat om iets waarover wij zelf geen controle hebben. In dergelijke omstandigheden zullen wij u de keuze bieden tussen een alternatieve vakantie, indien beschikbaar, of volledige terugbetaling.

a) een regeling van vergelijkbare aard, categorie en prijs (in zoverre beschikbaar);
b) een regeling van een lagere categorie, waarbij het verschil in prijs wordt terugbetaald;
b) een duurdere regeling, waarbij het verschil in prijs door u wordt bijbetaald;
d) annulering en volledige terugbetaling.


Annulering door uzelf

Mocht u beslissen uw vakantie te annuleren dan dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Alle telefonische mededelingen dienen binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.

De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

Langer dan 60 dagen voor vertrek: verlies van aanbetaling.

21-30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag.
10-20 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag.
Minder dan 10 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag.

We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van annuleringen.

We raden u dringend aan te zorgen voor een zo volledig mogelijke verzekering die u het betaalde bedrag in geval van annulering restitueert.

 

Uw verantwoordelijkheden en gedrag

Aanbieders behouden zich het recht voor deelname van een persoon aan bepaalde activiteiten te weigeren of de vakantie te beëindigen. Noch de aanbieder noch Western Discoveries kan aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende kosten en terugbetaling is niet mogelijk. Hiervan zal alleen sprake zijn wanneer gedrag beschouwd kan worden als mogelijk gevaar, ongemak of hinder voor derden opleverend.

 

Paspoorten/Reisdocumenten/Gezondheid

U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van medische vaccinaties, visums, internationale valuta en paspoorten. Western Discoveries kan niet aansprakelijk worden gesteld als u dit niet op passende wijze heeft geregeld.

Verder is het uw eigen verantwoordelijkheid op tijd te arriveren voor alle vervoer en ervoor te zorgen dat u beschikt over alle kaartjes en reisdocumenten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten als u daarbij in gebreke blijft en/of in het geval dat passagiers bij aankomst door immigratieautoriteiten of andere autoriteiten worden geweigerd. Alle repatriëringskosten zijn voor rekening van de passagier.

 

Aansprakelijkheid

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor ziekte, letsel, overlijden, verlies of schade van welke soort dan ook toegebracht aan personen of eigendom, die direct of indirect voortvloeien uit enig aspect van uw vakantie. Hieronder valt ook letsel naar aanleiding van glijpartijen, vallen en enig ander letsel. In het geval u onverhoopt een ongeluk krijgt, zullen we ons best doen u te helpen. We accepteren echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ontstaan letsel of gemaakte kosten.

We doen ons best ervoor te zorgen dat alle tours, activiteiten en dienstverlening naar behoren zijn geregeld en dat die worden uitgevoerd zoals aangekondigd. We hebben echter geen rechtstreekse controle over dienstverlening van aanbieders en Western Discoveries kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten door of verzuim van die aanbieders.

 

Aan reizen en outdooractiviteiten zijn risico’s verbonden en deelname is voor eigen risico van de klant.

Covid

Als u of een lid van uw gezelschap positief test op Covid-19, behouden wij ons het recht voor om eventuele resterende delen van uw vakantie te annuleren. In dergelijke gevallen kunnen we geen restitutie verlenen en zullen we ons best doen om u te helpen alternatieve accommodatie te vinden waar u zo lang als nodig veilig kunt isoleren. Helaas kunnen we de kosten van eventuele aanvullende of alternatieve accommodatie niet dekken (we raden ten zeerste aan een passende reisverzekering af te sluiten).

 

Bagage

Tenzij anders overeengekomen, is uw vakantie inclusief één bagagestuk van maximaal 20 kg per persoon. Neem contact met ons op voor prijzen voor extra tassen.

Alle extra bagage (inclusief boodschappentassen, laptops, handtassen, laarzentassen enz.) dient of goed vastgemaakt te worden aan de belangrijkste koffer of u dient ons op de hoogte te stellen van deze extra bagage. Heeft u ons niet geïnformeerd over deze extra bagage, dan kan het zijn dat dit niet afgegeven wordt met de rest van uw bagage. In dergelijke gevallen zullen we proberen het desbetreffende artikel de volgende dag samen met uw andere bagage te bezorgen, maar we kunnen dit niet garanderen. Indien u het dringend nodig heeft, raden we u aan de aanbieder van de accommodatie te bellen en een taxi te regelen voor bezorging op uw eigen kosten.

Bagagevervoer vindt plaats tussen 9 en 16.30 uur. Uw bagage dient voor 9 uur klaar te staan. Wanneer de voor bagagevervoer verantwoordelijke medewerker aankomt na 9 uur en de bagage staat niet klaar om te worden opgehaald, dan kan daar niet op worden gewacht. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van een andere regeling voor vervoer van uw bagage.

We zijn uitsluitend verantwoordelijk voor uw bagage zolang deze in ons bezit is. Voorafgaand aan ophalen en na bezorging kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade, diefstal of verlies. We zorgen ervoor dat de bagage binnen wordt achtergelaten (in het hoofdgebouw of in een veilig bijgebouw). Vanaf dat ogenblik tot het volgende moment van ophalen, hebben we geen zicht op uw bagage en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Aankomst en Vertrek

Wanneer het vervoer aan het begin en op het eind van uw reis is inbegrepen, dan is dat uitsluitend mogelijk tussen 14.30 en 20.00 uur bij aankomst en 07.30 en 10.00 uur bij vertrek. Wilt u vervoer op een ander tijdstip, dan helpen we u graag bij het regelen van een taxi. Dat is echter niet inbegrepen bij de prijs van de vakantie. In dat geval zullen we ervoor zorgen dat uw informatiepakketten vóór uw aankomst of vóór 10 uur de volgende ochtend bij uw B&B worden bezorgd.

Aankomst na 21.00 uur is niet mogelijk, tenzij we daar op het tijdstip van boeking van op de hoogte zijn gesteld. In die gevallen dat u er niet voor 21.00 uur kunt zijn en u ons daarvan bij het doen van de boeking niet op de hoogte heeft gesteld, kan het zijn dat u de accommodatie voor uw eerste nacht misloopt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het treffen van een alternatieve regeling.

U dient ons minimaal een week voorafgaand aan uw reis op de hoogte te stellen van uw tijd van aankomst. Als er sprake is van vertragingen of een gewijzigde aankomsttijd, laat ons dat dan a.u.b. onmiddellijk weten. Als deze veranderingen plaatsvinden op de dag van de reis zelf, bel ons dan onmiddellijk op 01736 362763 (+44 1736 362763 wanneer uw belt vanaf een buitenlands telefoonnummer). Als u ons niet belt en uw aankomst is meer dan 40 minuten later dan gepland, kan het zijn dat we niet voor vervoer kunnen zorgen. Mocht dat gebeuren, dan helpen we u bij het regelen van een taxi. In een dergelijk geval bent u echter zelf verantwoordelijk voor de kosten (de informatiepakketten worden de volgende ochtend bij de B&B bezorgd).

Als u eerder aankomt dan gepland en niet van tevoren belt, zullen we proberen het vervoer zo snel mogelijk te regelen. Het kan echter zijn dat u toch moet wachten tot het geplande tijdstip.


Voorwaarden aanbieder

 

Aanbieders hebben hun eigen boekingsvoorwaarden, waaraan u bent gehouden voor zover het deze aanbieder betreft. Enkele van deze voorwaarden kunnen de aansprakelijkheid van de kant van de desbetreffende aanbieder beperken of uitsluiten.

 

Klachten

In het geval u niet tevreden bent over enige voor u geregelde dienst of voorziening, dient u uw tussenpersoon (gids, reisleider, chauffeur, agent, eigenaar) daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en hem/haar de kans te geven het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Indien u de desbetreffende tussenpersoon op de hoogte heeft gesteld en de klacht is niet naar uw tevredenheid verholpen, dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij Western Discoveries. Dit dient te gebeuren binnen 28 dagen na afloop van de tour. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor klachten die niet volgens het voorgaande zijn ingediend.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige extra kosten in verband met verzoeken/aanspraken, zonder onze voorafgaande toestemming. Hieronder vallen veranderingen voor wat betreft accommodatie, taxi’s, eten en drinken, enz. Mocht er zich een probleem voordoen dat u niet zelf op kunt lossen, neem dan a.u.b. contact met ons op zodat we u kunnen helpen.

 

Verzekering

Voor het doen van een boeking bij Western Discoveries dient u een passende verzekering af te sluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor een adequate en effectieve verzekering voor de gehele duur van uw vakantie.

Enewsletter Aanmelde...

Ontvang als eerste alle Laatste Nieuws en Speciale Aanbiedingen...